Lapset

Tule käymään minä tahansa koulupäivänä - vaikka vain kahville! Katso yhteystietomme sekä koulupäivät ja jäsenmaksut. Tiedusteluihin ja ilmoittautumisiin vastaamme myös mielellämme osoitteessa info@cambridgesuomikoulu.org.uk.

Suomenkielen oppiminen on lastenleikkiä

Vanhempien rooli suomen kielen oppimisessa on ensisijainen ja korvaamaton. Suomikoulun opetuskerrat kahden, kolmen viikon välein eivät korvaa päivittäistä vuorovaikutusta lapsen kotiympäristössä mutta me tarjoamme elävän kontaktin laajempaan kaksikulttuuriseen vertaisryhmään, suomen kieleen ja kulttuuriin. Meidän roolimme on auttaa ylläpitämään saavutettua kielitaitoa ja kiinnostusta suomen kieleen ja kulttuuriin ja motivoida sekä lapsia että vanhempia pitkällä tiellä kielen kehityksessä. Tavoitteemme on terve itsetunto ja kaksikulttuurisesta taustastaan ylpeä lapsi.

Otamme mielellämme ryhmäämme uusia lapsia kesken lukuvuotta, mutta ota yhteyttä kouluun ennen kuin tulet jotta osaamme varautua uuteen oppilaaseen.

Vauvat ja Taaperot

Cambridgen suomalainen muskari aloitti toimintansa 2005. Muskarin tavoitteena on tukea 0-3-vuotiaiden lasten suomen kielen ja kulttuuri-identiteetin kehitystä musiikki-kasvatuksen keinoin sekä tarjota mahdollisuus tyypilliseen suomalaiseen lastenkulttuurikokemukseen - muskarointiin - sekä vahvistaa Cambridgen alueella kehittyvää suomalaisten lasten ja aikuisten yhteisöä. Muskarissa lauletaan ja leikitään vauvoille ja taaperoille sopivia, sekä vanhoja että uusia suomalaisia ja Suomesta tuttuja lauluja ja laululeikkejä sekä leikitään kielen kehitystä tukevia leikkejä.

Muskari kokoontuu noin 30 kertaa vuodessa perjantaiaamuisin Cambridgen katolisen kirkon tiloissa. Lisätietoja Cambridgen Muskarin sivuilta.

Alle 3-5 -vuotaiden ryhmä

Opettaja Merja Bird Tässä ryhmässä opitaan leikkien, laulaen ja jutellen. Aiheet ovat lapsen kokemusmaailmasta: perhe, ruoka, juoma, vaattet, eläimet ja matkustus. Tavoitteena on värien, numeroiden 1-19 oppiminen, suomen foneetisten aakkosten tuntemus, perussanavaraston kartuttaminen ja kyky vastata spontaanisti yksinkertaisiin kysymyksiin.

Alle 3-vuotiaat ovat tervetulleita ryhmään mukaan vanhempiensa kanssa ja kaikki vanhemmat saavat mielellään jäädä mukaan tunnille.

Yli 5-vuotaiden ryhmä

Opettaja Hanna Winberg-Watson Tässä ryhmässä harjoitellaan suomen kielen lukemis- ja kirjoitustaitoja, sekä pelataan ja askarrellaan. Oppitunneilla jutellaan päivän aiheesta sekä yleisistä asioista kuten säästä tai miten voidaan, tutustutaan kirjaimiin ja äänteisiin yhdessä, isoimpien kanssa harjoitellaan lukemista ja kirjoittamista. Tunneilla myos luetaan satuja, askarrellaan ja lauletaan. Tavoitteena on rohkaista lapsia suomenkielen aktiiviseen ilmaisuun, sekä oppia lausumaan suomalaiset kirjainäänteet että oppia yhdistämään oikea kirjainmerkki äänteeseen.


 

Yli 10-vuotaiden ryhmä

Opettaja Annu Tarnanen-Money Tässä ryhmässä harjoittelemme suomen kielen lukemista ja kirjoittamista. Työskentely on jo muodollisempaa unohtamatta kuitenkaan pelejä ja roolileikkejä ja askartelua. Aihepiiri laajenee konkreettisesta abstraktimpaan. Opettelemme mm. viikonpäivät ja kuukaudet ja vertailemme juhlapäivien ja -traditioiden eroja kultturiemme välillä. Alle ja yli 6-vuotiaiden ryhmät askartelevat ja leikkivät yhdessä.


 

himihimihikki kiipis lingilli

Koulupäivän aluksi laskemme kuinka monta meitä on, sitten kerron ja kuuntelen kuulumiset. Olen oppinut numerot ainakin viiteentoista sillä niin monta meitä on yleensä koulussa. Joskus lasken äidinkin ja Seiskan mummin mukaan sillä meidän koulussa on niin kivaa että äitikin jää opettelemaan Viisi Varista ja Lapaduu. Joskus kun lauletaan, Annu säestää kanteeleella. Minun suosikkileikkini on liinaleikki jossa pitää muistaa mikä tavaroista on otettu pois ja kauppapeli kun saa olla välillä myyjä ja välillä ostaja!

Me puhumme paljon eläimistä ja ruoasta ja matkustamisesta. Osaan melkein viikonpäivätkin mutta kuukaudet menevät vielä sekaisin.

Merjalla on aina jotain kivaa askarreltavaa: viime syksynä me teimme kiikarit ja juhlapäivinä tehdään kortteja!